Nytt undervisningsbygg på gang!

My Sisters arbeider for tiden med å sette opp et nytt undervisningsbygg for å utvide kapasiteten til å drive undervisning. Pågangen til yrkesutdannelse er enorm. My Sisters tilbyr nå utdannelse som gir fagbrev som frisør og barne-og ungdomsarbeider. Det er behov for mer plass slik at vi kan hjelpe enda flere kvinner til å få inntektsgivende arbeid og en trygg fremtid. I tillegg til de yrkesrettede fagene får også studentene kurs i hygiene, ernæring, førstehjelp og familieplanlegging, HIV og Aids, samt økonomi. Ventelistene er lange og behovet stort. Utdannelsen som gis på My Sisters er svært godt anerkjent. Et nytt undervisningsbygg er kostbart. Vi setter stor pris på alle bidrag til dette viktige arbeidet! – Ønsker du å bli fast støttespiller, kan du gjøre dette via hjemmesiden, eller gjøre avtale med din bank om faste overføringer. Ønsker du å gi en gave mer sporadisk, kan du lett gjøre det på VIPS nummer 121835 Fint hvis du merker gaven eller støtten med «Undervisningsbygg» Og ønsker du respons tilbake, må du sende oss mailadresse, så holder vi deg oppdatert.