Oppfølging i skolegang

Utdannelse er og blir nøkkelen til en bedre fremtid. I alle aktivitetene My Sisters bedriver, ligger undervisning som en solid grunnmur. Allerede på daghjemmene får barna grunnleggende kunnskap og ferdigheter som de ellers ikke villet tilegnet seg.

Når barna kommer i skolealder, er det god tilgang på offentlige skoler i Addis. Problemet ligger ikke nødvendigvis i manglende tilbud, men heller i de praktiske omstendighetene rundt. En klasse kan gjerne romme opp til 70-80 elever. Nivået på lærere varierer veldig, både når det gjelder kunnskap, og enda viktigere; den pedagogiske tilnærmingen.

Er det et barn som sliter med å følge med, er det helt avgjørende at det barnet har noen hjemme som kan hjelpe. Særlig er det mange jenter som kommer på etterskudd i den vanlige skolen. Er det sykdom hjemme, er det jentene som må ta fri fra skolen og hjelpe til.

My Sisters har bibliotek, lesesal med leksehjelp og hjelpeskole for de som trenger det. I hjelpeskolen er det plass til 30 elever. De kommer rett etter skolen, får seg litt mat og etterpå prøver læreren å gi dem både individuell hjelp og ikke minst støtteundervisning i engelsk og matte som har vist seg å være spesielt vanskelig for mange.

I regntiden når den offentlige skolen har ferie, kjøres to klasser; en på formiddagen og en på ettermiddagen. På denne måten har veldig mange fått hjelp til å tette hullene og å forberede seg så de kan klare å henge med i et nytt skoleår.