Styret for My Sisters består av :

Styreleder: Inger Helene Hagland: mysistersnor@gmail.com

Nestleder: Ann Jeanette Heitmann: Ann-jeanette@live.no

Styremedlemmer:
Jo Arne Sætre: joarnesatre@yahoo.no
Dagfrid Bråtane: dagfrid@trafoarkitektur.no
Tone Olsen: olsen.tone@gmail.com
Marit Bakke: mysistersnor@gmail.com
Ragnar Sagdahl: ragnar@sagdahl.no

Partnership Agreement

Vedlagt er samarbeidsavtalen mellom MSI og MSE. Denne sikrer det kontinuerlige samarbeidet mellom styret i Norge og stiftelsens daglige arbeid og ledelse i Addis Abeba, Etiopia.