Sosialkontoret

Dette er selve kjernen i My Sisters aktiviteter. Alle som trenger hjelp hos My Sisters, får første møte sosialarbeiderne på dette lille kontoret. Her får de fortelle sin historie, her blir de lyttet til, og her får de råd.

Addis Abeba er en by i rask vekst, både i utstrekning, i folketall og økonomisk, men medgangen fører også til økte matvarepriser, leiepriser på bolig og vanskeligere forhold på arbeidsmarkedet for de som ikke har utdannelse. Antallet fattige er høyt i denne byen, og fattigdomsgrensen er lav. Kun de som har fått et «fattigbevis» på bydelskontoret kvalifiserer til støtte fra My Sisters.

Den vanskelige jobben med å måtte avvise kvinner med gråtende barn på ryggen, er det våre profesjonelle og omsorgsfulle sosialarbeidere som tar. Den jobben er nødvendig, for i det hele tatt å kunne hjelpe de aller, aller fattigste.

Ikke alle kan få praktisk, medisinsk eller økonomisk hjelp, men alle blir møtt med respekt av lyttende, omsorgsfulle sosialarbeidere.