En stor takk til Halfdan Kjetland og rekruttering av nytt styremedlem

En stor takk!  Halfdan Kjetland har de siste årene sittet i My Sisters sitt styre og bidratt stort, særlig i forbindelse med planleggingen av nytt undervisningsbygg og oppfølging av byggeprosjektet i Addis. Parallelt med dette har han…

Ny nettside

Det er ERtzgaard kommunikasjon som har utviklet siden for oss. Her finner dere god informasjon om My Sisters sitt arbeid. Vi håper mange vil se viktigheten av dette arbeidet, hjelpe oss å spre informasjon om My Sisters og støtte arbeidet…

Nyhetsbrev våren 2003

Våren 2003 Kjære venner Tusen takk for at dere ikke gir oss opp. Vi erfarer at det ikke alltid er like lett å drive et slikt arbeid fra Afrika. Internett og dermed e-mail har ligget nede lenge. Det har forsinket alt det andre. Men her er…

Nyhetsbrev 2010

NYHETER FRA MY SISTERS ETIOPIA 2010 Kjære venner, Her kommer ferske inntrykk fra Etiopia. Det kan sikkert være godt med en varm vind fra Afrika inn i vinter¬kulden i nord. Og jeg ville også så gjerne gi dere en varm følelse av at dere…

Nyhetsbrev februar 2006

Februar 2006 Kjære gode venner. Etter et halvt år i Norge, borte fra nærkontakten med arbeidet her,var jeg propfull av spørsmål da jeg kom tilbake hit i midten av januar. Det var ubeskrivelig godt å finne alle kollegaene på plass og…

Nyhetsbrev februar 2007

Februar 2007 Kjære gode venner. Dette blir litt upersonlig, men siden jeg skal prøve å nå mange, så gjør jeg det slik. Det er snart bare tre uker igjen av de tre månedene mine her i Addis. Hvor har tida blitt av?Det har vært spennende…

Nyhetsbrev mai 2004

April 2004 – 10 års jubileum Kjære gode venner. Takk for hilsner til den store dagen vår. Det var kjekt, men faktisk uventet at noen husket på oss med en e-post. Da fikk vi også mere den følelsen at vi står i en stor sammenheng…

Nyhetsbrev april 2008

April 2008 OPPSUMMERING AV MINE INNTRYKK             Det er vel ryddigere å sette noen ord ned på papir enn at jeg skal gi dere en muntlig oppsummering av mine inntrykk fra de tre månedene i My Sisters fra januar til april…

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2015 Først en stor takk til alle dere som gjør dette arbeidet mulig.Uten de gavene vi får, hadde My Sisters ikke eksistert. Samtidig med takken kan jeg nok en gang forsikre dere alle at pengene blir brukt rett. Det er moro å…

Nyhetsbrev oktober 2004

Oktober 2004 Kjære  venner, Til deg som har, eller kan av og til ha adgang til internett, sier jeg igjen at det går an å gå inn på hjemmesiden vår. Der får du iallefall følge med såpass at du ser vi lever. www.my-sisters-et.org Men…