Oppføringer av Geir

Ny nettside

Det er ERtzgaard kommunikasjon som har utviklet siden for oss. Her finner dere god informasjon om My Sisters sitt arbeid. Vi håper mange vil se viktigheten av dette arbeidet, hjelpe oss å spre informasjon om My Sisters og støtte arbeidet vårt blant de som trenger det aller mest i Addis Abeba.

Nyhetsbrev våren 2003

Våren 2003 Kjære venner Tusen takk for at dere ikke gir oss opp. Vi erfarer at det ikke alltid er like lett å drive et slikt arbeid fra Afrika. Internett og dermed e-mail har ligget nede lenge. Det har forsinket alt det andre. Men her er vi igjen med noen glimt. Etter en varm og […]

Nyhetsbrev 2010

NYHETER FRA MY SISTERS ETIOPIA 2010 Kjære venner, Her kommer ferske inntrykk fra Etiopia. Det kan sikkert være godt med en varm vind fra Afrika inn i vinter¬kulden i nord. Og jeg ville også så gjerne gi dere en varm følelse av at dere er med på noe som betyr noe. Først vil vi her […]

Nyhetsbrev februar 2006

Februar 2006 Kjære gode venner. Etter et halvt år i Norge, borte fra nærkontakten med arbeidet her,var jeg propfull av spørsmål da jeg kom tilbake hit i midten av januar. Det var ubeskrivelig godt å finne alle kollegaene på plass og i full aktivitet. Godt å kjenne seg velkommen og etterlengtet. Og enda bedre å […]

Nyhetsbrev februar 2007

Februar 2007 Kjære gode venner. Dette blir litt upersonlig, men siden jeg skal prøve å nå mange, så gjør jeg det slik. Det er snart bare tre uker igjen av de tre månedene mine her i Addis. Hvor har tida blitt av?Det har vært spennende og travle dager. Med tre nye steder vi har fått […]

Nyhetsbrev mai 2004

April 2004 – 10 års jubileum Kjære gode venner. Takk for hilsner til den store dagen vår. Det var kjekt, men faktisk uventet at noen husket på oss med en e-post. Da fikk vi også mere den følelsen at vi står i en stor sammenheng hvor dere i ”Forsyningstroppen” er med i aller høyeste grad. […]

Nyhetsbrev april 2008

April 2008 OPPSUMMERING AV MINE INNTRYKK             Det er vel ryddigere å sette noen ord ned på papir enn at jeg skal gi dere en muntlig oppsummering av mine inntrykk fra de tre månedene i My Sisters fra januar til april 1908. Les igjennom dette før styremøtet så har du kanskje spørsmål eller kommentarer til […]

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2015 Først en stor takk til alle dere som gjør dette arbeidet mulig.Uten de gavene vi får, hadde My Sisters ikke eksistert. Samtidig med takken kan jeg nok en gang forsikre dere alle at pengene blir brukt rett. Det er moro å gå igjennom regnskaper, se hva de har fått ut av pengene og […]

Nyhetsbrev oktober 2004

Oktober 2004 Kjære  venner, Til deg som har, eller kan av og til ha adgang til internett, sier jeg igjen at det går an å gå inn på hjemmesiden vår. Der får du iallefall følge med såpass at du ser vi lever. www.my-sisters-et.org Men det er jo, for de som er faddere, som oftest nytt om det […]

Nyhetsbrev november 2004

November 2004 Kjære dere trofaste venner I forsyningstroppen. På tide igjen å gi dere noen glimt herfra.  Men hva skal det bli? Jeg føler nok ofte det blir mye det samme. Nå er trøsten den at disse brevene kommer til forskjellige hver gang. Så dere blir ikke hver enkelt kjørt ned med de samme informasjonene. Denne gangen […]