My Sisters har 4 barnehager med 80 barn. Barna kommer tidlig om morgenen, får et bad og rene klær mens deres egne klær blir vasket. I løpet av dagen får barna 4 næringsrike måltid, lek, hvile, undervisning, omsorg og trygghet. Mens barna er i barnehagen, får mødrene mulighet til å ta dagjobber eller studere på vårt opplæringsakademi. Her kan kvinner utdanne seg som frisør eller child-caregiver. Når dagen er slutt, tas de gamle men nyvaskede klærne på igjen, og barna er klare for turen hjem med mamma. Slik har man fått bukt på mange infeksjonssykdommer, lopper og lus. På grunn av våre barnehager, får mødre mulighet til å jobbe eller studere, og på den måten forsørge familiene sine. Barna som ellers ikke ville hatt muligheten til å være i en barnehage får være hos oss, og når barna blir eldre kan de få utdanningsstipend til videregående og høyere utdanning, leksehjelp og veiledning gjennom vårt arbeid. Alle familiene i My Sisters får også mat gjennom våre matutdelinger og gratis medisinsk hjelp gjennom vår klinikk, som også er et viktig tilbud for de som ikke har muligheten til å betale for verken mat eller helsehjelp. Les mer om våre andre prosjekter under “Vårt arbeid”.

Fordelt på de 4 barnehagene har vi 20 ansatte der flesteparten av våre barnehageassistenter har tatt utdanningen gjennom My Sisters. I barnehagene jobber det også kokker, vakter og renholdere. My Sisters er opptatt av barns rettigheter og trygge oppvekstmiljøer. Vi har derfor opplæring av ansatte i Child Protection Policy. Dette er et program som styrker barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep gjennom gode strukturer for å melde fra om og håndtere bekymringssaker.

Vi rehabiliterer for tiden Gorfu barnehage, som snart er ferdig med nye lokaler. De gamle, nedslitte bygningene ble revet ned for et år siden, og byggeprosessen har gått fort med en gjeng fine arbeidere.

Det blir trygt for barna med nye lokaler og fint grøntområde.