For et spennende år for My Sisters og for Etiopia! Dr. Abiy Ahmed fikk Nobels fredspris, vi er stolte over hva han får til! Dr. Abiy har gjennomført en rekke positive reformer og jobber aktivt mot korrupsjon. Å åpne opp for mer demokrati i politikken fører til etniske konflikter og politisk uro.  Dr. Abiy snakker om Medemer,- det betyr å jobbe for samhold, fellesskap, gi litt ekstra, gjøre en innsats for andre. Sammen kan vi gjøre mye mer enn det en kan utrette. For My Sisters er dette viktige verdier! Og spesielt med fokus på sårbare, unge, fattige kvinner og barna deres!

Dette året har vi feiret 25 års jubileum i Norge og i Etiopia. Fantastiske historier fra unge voksne som forteller at My Sisters har vært helt avgjørende for at de har fått en bedre barndom, en utdannelse og at de nå kan mestre livene sitt.

Semret er 25 år, hun er en av de første barna som gikk i barnehagen på My Sisters. Hun vokste opp på et rom sammen med en meget psykisk syk mor. Nå jobber Semret i bank, er styremedlem i My Sisters family og lever et godt liv. Mor har fått tett oppfølging av sosialarbeiderne og klinikken på My Sisters, hun er riktig medisinert. De bor fortsatt enkelt, men klarer seg i hverdagen.

Mulu er en annen glad historie! Hun er et eksempel på ei ung, fattig kvinne som ble gravid og hadde ingen å støtte seg til. Hun oppsøkte My Sisters og fikk god hjelp. Datteren Samirawit startet i barnehagen vår. Hun var underernært og trengte ekstra melkerasjon for å klare seg. Samirawit ble fulgt tett opp av sykepleiere på klinikken. Hun er nå fire år og er ei aktiv, flott jente. Mulu, har fått utdannelse som barnehageassistent via My Sisters, hun jobber som skoleassistent i Mekanisa. Mulu er evig takknemlig for støtten hun har fått via My Sisters. Når ingen andre hjalp henne var My Sisters der og ga håp og praktisk omsorg. 

Ja, det nytter og du bidrar til at unge kvinner og barna deres får en ny fremtid. Siden 2010 har vi utdannet mer enn 700 unge kvinner til barnehageassistenter eller frisører. Sister Hajima som er leder for utdanningsprogrammet vårt, bekrefter at 90 % av de vi utdanner er i aktivt arbeid. Meget gode resultater som vi er veldig stolte av! My Sisters har godt rykte i nærmiljøet. Å ha et bevis på ferdig utdannelse fra My Sisters, gir jobb og dermed mulighet for et selvstendig liv!  Vi planlegger utvidelse og nytt undervisningsbygg. Tomta er klar og byggekomiteen er godt i gang! Arkitekttegninger og ingeniørberegninger er til vurdering hos plan og bygge-etaten. Dette er spennende, halvparten av pengene til nybygg har vi satt av, dette vil kreve et løft! Men utrolig gøy når arbeidet går bra og vi jobber for videre utvikling!

My Sisters har et styre i Norge og et styre i Etiopia. Dedikerte og dyktige folk begge steder. Marit Bakke og Dagfrid Bråtane fra styret i Norge var på besøk i forbindelse med jubileumfeiringen i Etiopia i november. De ble oppdatert på arbeidet! Nyttige samtaler og møter, styrker godt samarbeid!

Addis Ababa har store utfordringer med forurensing, mange barn og voksne får luftveisinfeksjoner. På klinikken får mer enn 9000 mødre og barn, oppfølging og medisinsk behandling. Trenger de videre behandling henviser sykepleierne våre til spesialhelsetjeneste, operasjoner og medisiner dekkes av My Sisters. Til 25 års jubileum fikk My Sisters kjøpt inn nye tøybleier til alle de fire barnehagene og vitaminer til klinikken. Dette er helt konkrete bidrag som hjelper de ansatte og klienter i hverdagen. Vi har også besøk av My Sisters givere fra Norge, de blir begeistret for arbeidet! Velorganiserte daghjem, god omsorg og næringsrik mat til barna, sosialarbeidere som følger opp klientene med veiledning, profesjonelle lærere på utdanningen, bibliotek for studenter som trenger bøker til lesing, leksehjelp til skoleelever og hjemmebesøk hos syke. Hver krone blir benyttet til beste for barna og mødrenes beste.  Takk til menigheter og privatpersoner som har bidratt med støtte gjennom året!

Det har vært et strålende jubileumsår for My Sisters! Noe arbeid vokser fram fra egne lokale krefter. My Sisters family, er ungdomsgruppa vår, med ca 40-50 unge voksne fra 15-26 år. Dette er ungdom som har fått støtte fra My Sisters på ulike måter i krevende tider for familien: barnehagebarna våre som har blitt store, fosterbarn som har mistet foreldrene sine og videregående jenter som støttes i skolegang.  Ungdommene er blitt ingeniører, bankansatte, sjåfører, arkitekt og flere er studenter. De er alle utrolig takknemlige for det My Sisters har gjort for dem.  Disse ungdommene vil gjøre en innsats tilbake, de er en ressurs i arbeidet vårt.  De gjør praktiske grep for at fattige My Sisters familier skal få en bedre hverdag. Sist helg arrangerte de juleselskap for My Sisters familier, med god mat, fellesskap og gaver, litt ekstra til dem som trenger det.

My Sisters har mange aktiviteter og vi har 42 lokalt ansatte som står på og gjør en forskjell hver dag. Vi har stabilt personale; de ansatte er velutdannet og har stor kjærlighet til organisasjonen. Det er et gode i et samfunn med enorm inflasjon og folk skifter jobb hvis de kan tjene litt mer. My Sisters skaper tilhørighet blant ansatte og klienter. Vi har også hatt god opplæring av alle ansatte som en del av vårt «capacity building project», som støttes av Sida. My Sisters engasjerer folk i nærmiljøet vårt i Mekanissa. Tidlig en morgen før jul hadde vi helseinformasjon og kaffesermoni for 60 gatefeiere. Gatefeiere er stort sett kvinner som er ansatt av bydelen for å holde nærmiljøet rent for søppel. Våre sykepleiere og nettverksarbeider fokuserte på spørsmål knyttet til HIV, miljø og barnerettigheter.

Hvis du vil følge med på My Sisters arbeid og få oppdateringer så har vi hjemmeside, facebook side og det nye nå er vår instagramkonto: mysistersWWA. Vi ser at en del mennesker støtter oss via vipps, det setter vi stor pris på. Utfordre gjerne en venn til å bli fast giver, eller gi en bursdagsgave til My Sisters. Kjenner du til en bedrift, et firma eller en skole som vil ha et sosialt engasjement og støtte My Sisters arbeid så ta kontakt med styret i Norge. mysistersnor@gmail.com

Før jul fikk jeg en hilsen fra en ung jente i Bergen som hadde bestemt seg for å gi penger til My Sisters istedenfor å kjøpe julegaver til venner. Det er rørende, det handler om engasjement for fattige barn og unge kvinner som trenger at du bryr deg. Å gi og støtte My Sisters arbeid gir mening. Du er med på noe stort, vi er i partnership med de ansatte i Etiopia. Sammen gir vi mennesker i Addis Ababa en ny fremtid!

Takk for at du er med i arbeidet!

 Alt godt fra alle My Sisters medarbeiderne i Addis Ababa v/ Lisbeth Guren.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *