Vil du bidra til arbeidet vårt?

Barnehageplass – en lykke!

My Sisters medarbeidere står på i krevende tider for Etiopia. Midt i alt tar vi en dag av gangen….. Sosialarbeiderne har gjennomført hjemmebesøk hos mer enn femti familier de siste ukene! Det er store behov, mange barn trenger barnehageplass. Det gjelder å gi tilbud til de mest sårbare og trengende familiene. My Sisters samarbeider godt…