Undervisningsprogram

Gjennom helse – og sosialhjelp til HIV/Aids rammede kvinner, øker også deres selvtillit og håp om en fremtid til tross for sykdommen. Om det er vanskelig for ufaglærte unge mødre å få arbeid, er det nesten umulig for disse kvinnene. Slik kom ideen om en yrkesutdannelse opp.

Hår er viktig for de fleste kvinner, også i Etiopia. Vi ser også at dette er et fag mange unge kvinner allerede har kunnskap om og interesse for. Dermed ble det frisørskole. En kreativ tilnærming kanskje – En gammel container fikk et par vinduer og noen strøk med maling, og dermed var frisørskolen et faktum. Og den har vært litt av en suksess! Per dags dato har alle de uteksaminerte fått seg inntektsgivende arbeid i etterkant av utdannelsen.

For å unngå stigmatisering av de HIV positive, ble det bestemt at maks halve klassen skulle være rammet, mens resten skulle være andre som også trengte et eget levebrød. Det har hele tiden vært full åpenhet omkring dette, og det har fungert fantastisk godt. God kunnskap om hygiene og forhåndsregler med tanke på smitte er grunnleggende kunnskap for alle, uansett livssituasjon.

Pågangen til yrkesutdannelsen var enorm, og ikke lenge etter oppstart måtte vi igjen tenke nytt. Grunnet den økende middelklassen, ble det også et større behov for barnepass, og private barnehager ble etablert over alt. Behovet for dyktige ansatte viste seg fort at var større enn tilgangen, dermed var valget lett – det neste ble en utdannelse som barnehageassistent.

Foruten yrkesrettede fag, får alle studentene kurs i hygiene, ernæring, førstehjelp, familieplanlegging, HIV/Aids og økonomi. Ventelistene blir lengre for hvert år, og begge utdannelsene blir svært godt anerkjent. Dette er noe vi er særlig stolt av i My Sisters, for utdanning som fører til inntektsgivende arbeid er direkte hjelp til selvhjelp!