Lokale fosterhjem

HIV/Aids og tuberkulose er to av hovedgrunnene til at det er så mange foreldreløse barn i Addis Abeba. My Sisters tilbyr fosterhjem til så mange vi kan, og vi forsøker så godt det lar seg gjøre å holde søsken sammen.

Noen søskenflokker har klart seg selv med hjelp og støtte fra MS, men der det bare er mindreårige barn sier det seg selv at de må ha en trygg voksenperson å forholde seg til. I mange tilfeller har det lyktes My Sisters å finne en tante eller en bestemor som med god veiledning og økonomisk hjelp, kan være denne trygge voksne. Andre ganger har en nabo tatt på seg oppgaven som fostermor.

En gang i måneden blir alle fosterhjemmene invitert til gruppesamling. Slik kan både fosterforeldre og barn bli fulgt opp, knytte kontaktbånd med hverandre og dele erfaringer. Dette har vist seg å være svært verdifullt for alle parter.

My Sisters er opptatt av at fosterbarna skal ha det godt. Faren for at de blir utnyttet både som arbeidskraft og seksuelt er dessverre nærliggende. Derfor har vi sosialarbeidere som reiser rundt på uanmeldte hjemmebesøk, de oppsøker barnas skoler og de har egne samlinger for fosterbarna og i håp om å fange opp indikasjoner på at ikke alt er som det skal. Det at barna alltid må være med når fosterforeldrene skal få sin økonomiske støtte, er også en god sikkerhet. Da vet vi at barna blir sett av My Sisters personalet hver måned og at de jevnlig får helsesjekk.

Alle fosterbarna blir fulgt opp av My Sisiters til de har fått seg en utdannelse og kan klare seg selv.