My Sisters visjoner

Vi ønsker oss et langt liv. Vi ønsker å få være et fristed, et tilfluktsted for de aller svakeste i samfunnet. Og samtidig ønsker vi å høyne den generelle standarden i nærmiljøet når det gjelder hygiene, ernæring og helse.

Vi må aldri bli så store at vi mister fokus på det viktigste. Det er hver enkelt person som tyr til oss i sin vanskelige livssituasjon. Vi må ha både kompetanse og kapasitet så vi kan tilby effektiv og varig hjelp.

----- Men først av alt ønsker vi at My Sisters alltid vil oppleves som en virkelig SØSTER - en lyttende, aksepterende og kjærlig støtte som gjør det som er mulig for å hjelpe. Vi ønsker fortsatt Guds velsignelse over arbeidet og at alle som kommer til oss, må få merke Guds uforbeholdne kjærlighet.