Hvordan støtte

 Ved å bli fadder eller ved å gi en gave til driften.

Godt og vel 400 personer har gått inn på en avtale om å være faddere for en etiopisk familie. Dette betyr at de betaler inn et fast beløp enten hver måned, kvartal, halvår eller årlig. For tiden 2016 ber vi om 300,- pr måned. Så snart det første bidraget kommer inn, sender vi opplysninger om et barn eller en familie som du dermed støtter. Så snart vi kan, vil du også få tilsendt et bilde. 

Noen faddere vil gjerne sende en pakke eller noe ekstra til sitt fadderbarn. For å unngå forskjellsbehandling og mulige konflikter, har vi sagt at dette kan vi ikke gi oss inn på. Vi lar heller ikke mottakerne få opplysninger om giveres navn og adresse, men gjensidige hilsner må gjerne gå gjennom vårt kontor. I et land der behovene er så enorme, mener vi dette er en nødvendig orning for å skjerme de som støtter oss. Ønsker du å bli fadder eller fast giver, gjøres det enklest ved å sende inn et beløp tilsvarende f.eks en måneds innbetaling til en av våre bankkonti. I meldingsfeltet skriver du ditt navn og hva det gjelder, send oss gjerne også samtidig en mail.

My Sisters bankkonti:
I Norge:       8220 02 11975 - Sparebanken Pluss N-4662 Kristiansand
I Danmark:  0005 55 5552   - Jyske Bank, DK-3000 Helsingør