Meldinger

Yrkesutdanning i regi av My Sisters gir håp til mange kvinner.

Yrkesutdanning i regi av My Sisters gir håp til mange kvinner.
De 6 måneder lange kursene for barnehageassistenter og de 8 måneder lange kursene for frisører, skaffer arbeid til mange  kvinner i Addis Ababa. Drømmen blir oppfylt, de blir selv i stand til å brødfø familien sin. Vi gleder oss med dem og spør frimodig om din støtte  til denne viktige delen av det vidtrekkende arbeid My Sisters driver i Etiopia.
Takk for at dere står sammen med oss.
Marit Vågen. Oktober 2011