Meldinger

Gledesmelding - 1

Myndighetene i Etiopia utstedte en lov for en tid siden angående de forskjellige hjelpeorganisasjoner som arbeider i landet, de såkalte NGO’er (Non Government Organization). Loven sier at om en NGO mottar mer enn 10% av sine inntekter fra utlandet så skal denne organisasjonen klassifiseres som en utenlandsk NGO. For slike er det helt spesielle regler og krav til landsdekkende tiltak osv.

For oss ble det selvsagt klart med en gang at skulle en gå etter hvor pengene kommer fra, ja så kan ikke vi lenger fortsette å være en lokal NGO. Vi var veldig engstelige for hva dette ville bety, om vi kunne fortsette på samme måte med å være et grasrot tiltak som var rettet mot å hjelpe de aller svakeste kvinner og barn i to bydeler av hovedstaden Addis Abeba. Vi tenkte nok at det nå ikke lenger ville være mulig å holde fast på vår filosofi om å holde en veldig lav profil både med hensyn til lønn og frynsegoder til våre ansatte og tilskudd til våre klienter. Det var derfor med stor spenning vi startet på prosessen med å finne vår plass i det nye systemet.

Vår administrator Aster har i det året som er gått gjort en kjempejobb. Brev er skrevet, skjemaer utfylt, intervjuer besvart, utallige besøk på offentlige kontorer er utført. Materialet viser at hun ikke har prøvd å rosemale den økonomiske situasjonen. Hun har forklart om og om igjen at vi kan ikke forvente at de aller fattigste kvinner og deres barn kan bidra noe som helst økonomisk. Det arbeidet My Sisters driver er derfor som hun har sagt, helt avhengig av hjelp og støtte i fra andre. Og hun har lagt til, så lenge andre er villige til å hjelpe oss, så synes hun at vi skal ta imot slik hjelp med takk.

Den endelige dommen kom i slutten av november 2009. Myndighetene verdsetter det arbeidet vi gjør. De anerkjenner at vi hjelper de aller svakeste i samfunnet og at vi har gjort det på en måte som viser at alle de ansatte har vist stor solidaritet. Våre nøkterne lønninger, kontorer og bygninger er nevnt som positive trekk. Asters store innsats ved prompte å  ta tak i brev, spørsmålskjema o.l.  har nok også blitt lagt merke til. Vi har fått godkjenning som lokal NGO og er blitt gitt en kontrakt på i første omgang tre år. Dere forstår sikkert at jubelen sto i taket.
Vi kan ikke se dett som noe annet enn en anerkjennelse fra myndighetenes side.