Frisørskole

De fleste kvinner som lider av HIV/AIDS får som kjent nå det vi kaller for bremsemedisin. Den tar ikke sykdommen bort, men de får et helt annet perspektiv over livslengde enn de hadde før.


De fleste kvinner som lider av HIV/AIDS får som kjent nå det vi kaller for bremsemedisin. Den tar ikke sykdommen bort, men de får et helt annet perspektiv over livslengde enn de hadde før. De har fått livet tilbake som noen av dem uttrykker det. Men de har ikke den samme styrke og de krefter som de hadde tidligere. De er derfor ikke i stand til å fortsette i arbeidet med å bære sand, stein og sement på byggeplasser som mange av dem gjorde tidligere.

Vi har tenkt og tenkt. Er det noen mulighet for å kunne hjelpe disse til å få seg et arbeid de kan klare? Solveig brukte mye tid på dette. En Lions Club i Danmark sa seg villig til å støtte slike tiltak.

En stund fablet vi med tanken om å lage en kafé som kunne gi arbeid til noen. Denne ideen ble av forskjellige årsaker lagt på hylla. Så fikk vi kontakt med kona til en av de ansatte i Mekane Yesus kirken. De hadde nylig flyttet til byen fra Awasa i sør. Her hadde hun drevet med opplæring i frisørfaget for utsatte kvinner. Hun kunne godt tenke seg å gjøre noe tilsvarende her i byen.

Lokalene som rommet Bruktbutikken vår inntil den ble nedlagt, ble undersøkt og det ble bestemt at vi skulle prøve å gjøre disse om til frisørskole. Dette arbeidet ble påbegynt før Solveig dro til Danmark, men det har tatt sin tid og først nå begynner vi å se enden på det. Vi holder nå på med å kjøpe inn vasker, stoler, hårtørrere og så videre. I tillegg til midlene vi fikk i fra den danske Lions Club har også Tors Eiendom A/S gått inn med midler både til investering og til støtte av driften.

Det står som sagt litt igjen før lokalene er helt ferdige for det var nødvendig å bygge et tilbygg, men undervisningen har startet. 15 elever har startet på et teorikurs som de skal gå igjennom før de begynner på den praktiske delen av utdanningen. Av disse 15 elevene har omtrent halvparten HIV/AIDS bakgrunn. For å hindre at kurset skal bli stigmatisert , har vi funnet det best å drive med en blandet gruppe. De vil naturligvis få grundig opplæring i hygiene, så noen risiko vil det ikke være.

Utdannelsen skal vare i 6 måneder. Vi er på ingen måte sikret at disse elevene vil få arbeid etter at utdannelsen er avsluttet. Jobber i dette faget her i byen går nok ofte heller til slekt og venner enn til slike som har hatt trening i faget, men vi synes likevel at det er et forsøk verdt. Går det så går det. Det er ikke første gang at vi har startet aktiviteter som senere har vist seg ikke å være liv laga. Men som kjent ”den som intet vover, intet vinner.” Og med et fint diplom fra denne skolen ,  vil de  i alle fall ha noe å vise fram.