Ungdomsklubben

De tar opp forskjellige emner som angår ungdom og prøver å skape et alternativ for de som ellers ofte står og henger på gatehjørner. De fleste medlemmene tilhørte selv slike utsatte grupper med alkohol, narkotika etc.

Fra svensk utviklingshjelp fikk My Sisters hjelp til å ansette en ungdomsarbeider som hver dag samler fra 25 til 30 ungdommer til ulike programmer.

Ungdomsklubben bruker dramatisering som et aktivt arbeidsmiddel ikke minst for å informere om HiV/AIDS, alkohol og risikofylt ungdomskultur.

Disse dramatiseringene er blitt så populære at de blir spurt fra kirker, skoler, idrettsgrupper, bydelskontorer etc. for å vise disse. Det blir mye latter, men med en alvorlig undertone.

My Sisters håper å kunne videreutbygge dette i tiden som kommer.