Helse og hygienekurs

Rundt om i etiopiske hjem finnes det ofte unge jenter som har mistet sine foreldre,men som har blitt tatt hånd om av slektninger eller andre.

Våre sosialarbeidere og ikke minst, hjemmebesøkerne får ofte et innblikk i hvor vanskelig situasjonen er for mange av disse. Mange av disse jentene lever under helt uverdige forhold som gratis arbeidskraft, og de  blir utnyttet, også seksuelt.

En har nå i flere år klart å samle mange av disse unge jentene til kortere kurs. En formiddag i uka over 8-10 uker. På slike kurs har en i tillegg til generell helse og hygiene undervisning prøvd å bygge opp deres egen personlige integritet og hjelpe dem til å se at de har verdi og rettigheter selv om de på mange måter står alene og uten støtte i livet. De skal finne venner i My Sisters.

Det er ikke lett å måle verdien av slike kurs, men en har inntrykk av at mange har fått gode impulser og hjelp til å kunne takle en langt fra enkel hverdag. De har fått et sted å gå til når problemene hoper seg opp. Mange har for første gang i livet funnet noen de kan stole på. 
I ekstreme tilfeller har My Sisters måttet gå inn med tiltak, men det må gjøres uten at det kan skade den jenta vi vil beskytte.