TCCA

Take Care Community Awareness

Opplæring av helse og sosialarbeidere på et lavt nivå.

En av My Sisters sykepleiere hadde i tillegg til spesialutdanning også arbeidet som lærer ved en av statens sykepleieskoler. My Sisters trengte dyktige medarbeidere. Derfor startet det første kurset med helse, hygiene, ernæring, barnestell, familieplanlegging etc. på programmet. Etter at det første kurset var fullført, viste det seg at andre institusjoner var interessert i de som hadde fullført slik trening. Flere kurs av ett års varighet for 20 unge kvinner har blitt startet og fullført.

Så langt har de aller, aller fleste kunnet gå inn i gode jobber. Det er derfor rift om plassene på disse kursene.