Hjelpeskolen

Den etiopiske regjering har satt seg som mål at det skal være folkeskole for alle barn.

For å klare dette har de opprettet mange flere klasser, og i tillegg har de så mange som opptil 100 elever i hver klasse. Det er klart at dette fører til at mange barn, særlig de som har en økonomisk svak bakgrunn, har vanskelig for å henge med.

Hjemme er det verken plass, ro eller tid til å få gjort lekser. De har ikke råd til lærebøker og foreldrene har ingen mulighet til å hjelpe til.

Særlig er det mange jenter som kommer på etterskudd fordi de må skofte timer for å ta seg av søsken eller mødre som er syke. Og med så mange elever i klassen er det veldig vanskelig å ta igjen det en har mistet.

For å kunne hjelpe slike elever til å henge med, har My Sisters opprettet en hjelpeskole.

De som får plass her, (30 elever) kommer like etter at den offentlige skolen er slutt. De får først et varmt måltid og etterpå prøver læreren å gi dem både individuell hjelp og ikke minst støtteundervisning i engelsk og matte som er vanskelige fag for mange.

I regntiden, den offentlige skolens ferie, fra juni til september kjører skolen med to skift. Det er ett om formiddagen og ett om ettermiddagen, for at så mange som mulig kan få hjelp til å kunne starte et nytt skoleår med gode muligheter til å henge med.