Barnehjem

Det hender desverre ikke så sjelden at en barneflokk står forlatt igjen etter at begge foreldrene er borte.

I slike tilfeller prøver My Sisters å finne en bestemor, en tante eller en eldre søster som kan ta på seg å være fostermor.

Dette har vist seg stort sett å være den beste løsningen. I noen tilfeller har en tatt kontakt med statlige myndigheter for mulig adopsjon.

Men for noen få barn har disse ordningene ikke vist seg mulige. My Sisters har derfor et eget fosterhjem helt i egen regi. På eiendommen Bereket har de opprettet et hjem for 8 barn (1 jente og 7 gutter) i alderen fra 8 år og opp til siste klasse i videregående. Dette fosterhjemmet har en leder og et ektepar som bor sammen med og tar seg av barna.