Styringsstruktur

I Etiopia ledes det daglige arbeid av Aster HaileMichael som er administrator og av Hajima Beyene som er assisterende administrator.

En gang i uken møtes ’Ledergruppen’ for å diskutere arbeidet og ta avgjørelser som fungerer som råd til Aster og Hajima.

Arbeidet i Etiopia har også et styre som møtes tre ganger i året. Styret blir i prinsippet oppnevnt av de 25 som til enhver tid utgjør foreningen My Sisters. Dette styret er juridisk ansvarlig for arbeidet overfor Etiopiske myndigheter.

I Norge (og andre land) ledes det daglige arbeid av Marit Bakke. Hennes arbeid er underlagt styret for Stiftelsen My Sisters. Dette styret er selvsupplerende, det har fem faste medlemmer og møtes minst tre ganger i året. For denne stiftelsen gjelder selvsagt det til enhver tid eksisterende norske regelverk.

Styret for stiftelsen mottar rapporter om arbeidet i Etiopia og må til enhver tid vurdere hvilke nye skritt og forpliktelser en kan gi seg inn i. Informasjon og innsamlings-arbeid blir naturlig nok hovedoppgaver.