Hva gjør vi?

My Sisters arbeid er delt opp i mange forskjellige prosjekter og aktiviteter.

Om vi går tilbake til 1988 så dreide det seg om enkel sårbehandling samt hjelp og vegledning til de som trengte mer hjelp enn dette. 

De andre aktivitetene kom som uttalte og uutalte krav fra grasrota. De ble lagt til etter som mulighetene var der.