Hiv/AIDS støttegrupper

Nytt håp for HIV-AIDS rammede. Hjelp til å kunne stå fram med sykdommen sin.

På grunn av skam, utstøtelse og sjikanering har det ikke vært lett for de som har fått denne sykdommen å stå åpent fram med sine problemer.

My Sisters har i flere år kunne formidle ”bremse-” medisiner til de som har bedt om å bli testet. Dette har gitt mange håp og flere leveår. My Sisters har også tilbudt støttegrupper der de som vil, kan få komme sammen med andre for å snakke om sine spesielle problemer.
To av My Sisters sykepleiere har tatt spesialundervisning for å kunne dyktiggjøre seg til dette. Gjennom slike samtaler har mange fått frimodighet til åpent å fortelle om sitt handikap.

På eget initiativ har kvinnene i støttegruppene laget en slags hjelpekasse. Når de møtes betaler de inn et lite beløp. Disse pengene skal så kunne brukes til melk, matvarer, såpe etc. når en av dem har bruk for det. På den måten har de Hiv positive blitt et nettverk og omsorgspersoner for hverandre. Noen underviser de andre i å lese og skrive og så lager de minnebøker til barna sine.

Noen av dem har fått arbeid på sykehus i byen for å drive opplysningsarbeid,  Noen er frivillig med My Sisters ansatte ut i distriktet for å drive opplysningsarbeid om Hiv/AIDS i bydelen. Disse arrangerer ”kaffiseremonier” og forteller de som kommer hvordan en skal hindre at en får sykdommen og hva en kan gjøre om en allerede er blitt angrepet.