Nettverk

Addis Abeba er blitt en veldig stor by. For noen få år siden ble den delt inn i 10 subcities, og hver subcity igjen i 10 mindre bydeler, på Amharisk har de navnet kebele.

Men hver av disse mindre bydelene, kebeleene, har fra 30000 til 60000 innbyggere. I disse enhetene finnes det kvinnekomiteer og kvinnearbeidere. I tillegg finnes det rundt om kring forskjellige slags menigheter og organisasjoner med ulike formål.

My Sisters har arbeidet i to slike kebeleer. Kasaynesh, en av My Sisters ansatte, bruker sin tid på å besøke kontorer og organisasjoner for å informere om My Sisters og for å informere My Sisters om andres virksomhet. Det er nødvendig med oversikt for at de som trenger hjelp kan finne de rette kontakter. Hun har opprettet nettverk som er av uvurderlig betydning for alle ulike enheter innenfor My Sisters mange aktiviteter. Ikke minst gjelder dette forholdet til naboer. De skal vite hva My Sisters står for og hva som gjøres der.