Kurs

Ved hjelp av midler fra SIDA (svensk utviklingshjelp) har vi mulighet til å sende våre ansatte på forskjellige kurs. Både etiopiske myndigheter og mange hjelpeorganisasjoner kan tilby kurs somm er relevante for de ansatte.

My Sisters ser det viktig å høyne kompetansen i staben, så dette er noe som blir høyt prioritert.

Dessverre går de fleste av disse kursene på engelsk. Derfor gir vi mulighet til oppgradering i engelsk ved å legge tilrette for hver enkelt ved selvstudium og sammen med engelsklærer. Dette går parallelt med arbeidsdagen gjennom hele året.

De som deltar ved et slikt kurs, forplikter seg på å føre noe av kunnskapen videre til klienter eller pasienter. Det er hver dag undervisning for de som venter utenfor sosialkontoret eller klinikken.

Mødre til barna i daghjemmene får også undervisning i grupper på ettermiddagene når de henter sine barn.

Per idag (2009) har vi 43 fostehjem spredt ut i distriktet. Det er hjem hvor begge foreldre er døde og barna blir tatt hånd om av andre. Det holdes jevnlig kurs for disse fosterforeldrene samtidig med sosialt samvær og program for barna.

 Vi har sett at slike kurs har hatt stor og positiv ringvirkning i lokalsamfunnet. Myndighetene har bedt My Sisters arrangere slike kortkurs på markedsplasser i skoler og menigheter. Dette er noe vi gjør med glede så ofte vi kan.