Bibliotek og leserom

De som arbeidet i My Sisters var tidlig klar over at selv om de fleste ungdommene i området fikk gå på skole, så var det svært mange som ikke hadde hverken høvelige steder for å gjøre lekser eller hadde anledning til å kjøpe sine egne studiebøker.

Nedleggelsen av en tidligere brudeutstyrssalong frigjorde lokaler som gjorde det mulig å åpne et bibliotek for barn og ungdom i området.

Dette har vist seg å være et svært populært tiltak. Pågangen er til tider så stor at en har måttet innføre en skiftordning slik at så mange som mulig skal få en studieplass med et godt utvalg av tekstbøker og annen literatur både på Amharisk og Engelsk.

Vi får gode tilbakemeldinger. Nylig kom en ung mann, ansatt i ett av regjeringens departement, innom. Han fortalte at hadde han ikke hatt tilgang til My Sisters bibliotek så hadde han ikke klart sin universitetseksamen.