Daghjem

I følge tradisjonell etiopisk kultur arbeider kvinnene i hjemmet, eller de tar de minste barna med seg når de arbeider.

Men det er ikke alle som passer inn i dette mønsteret. De kvinnene My Sisters har kontakt med er enten ugifte mødre eller enker som må ta seg arbeid utenfor hjemmet for å kunne livberge seg.

De jobbene som finnes er ofte i tilknytning til vegarbeid eller en bygningsplass. Kvinner bærer vann, stein, sand, sement og så videre. Noen får kanskje arbeid på det lokale markedet, sitter og selger småting, vasker tøy eller baker injera for andre. (Injera er den store pannekaka som lages av ’teff’ som er et etiopisk kornslag. Injera’en stekes ved at røre som har stått til gjæring noen dager blir helt opp på ei stor takke.)

Det er vanskelig for kvinner å få slikt arbeid om de må ha småbarn med seg på jobben. Så for å hjelpe dem til å kunne klare seg sjøl, har My Sisters oppretta tre daghjem der mødre som trenger det, kan få gratis pass av barna fra de er fire måneder og opp til de er fire år gamle. De barna som får plass her, blir gjerne levert så tidlig som klokka sju om morgenen og kan om det er nødvendig være på daghjemmet til klokka fem om ettermiddagen.

På daghjemmene får barna god pleie, næringsrik mat, bad, reint tøy og har en dag fylt med leik sammen med jevnaldrende. De lærer litt sosiale ferdigheter og får også en liten innføring som kan hjelpe dem når de seinere kommer i skole.

Mødrene får med jevnlig mellomrom undervisning i ernæring, hygiene og generellt barnestell med mere.

Det er uten tvil bruk for flere daghjem, så om det legger seg til rette så oppretter My Sisters ett til.