Sosialkontoret

Helt fra begynnelsen i 1988 har My Sisters prøvd å hjelpe enslige mødre som ikke fikk ’endene til å møtes’.

Noen fikk etter hvert plass til de minste barna i ett av daghjemmene slik at de kunne prøve å få seg arbeid. For andre var det ingen annen mulighet enn å prøve å hjelpe dem økonomisk igjennom vanskelige tider

Fadderordning
Fadderstøtte har gjort det mulig å gi mange mødre et månedlig tilskudd. Det er ikke nok til at de kan klare seg på det, men i mange tilfeller er det nok til at de kan beholde det rommet de bor på og ta seg av barna på en bedre måte. En forutsetning for å få slik hjelp er at de har ’fattigpapir’ (en offisiell bekreftelse) fra regjeringens lokale bydelskontor. Men selv blant dem som får dette papiret, må en  prioritere. My Sisters har (i 2009) fire hjemmebesøkere som foretar besøk i hjemmene og hjelper til med denne utvelgelsen. Alle våre klienter lever under ekstrem fattigdom og det er bare ca 20% som kan få en slik støtte gjennom fadderordningen.

Kortvarig Nødhjelp
Også for dem som stort sett klarer seg, kan det komme akutte situasjoner. Mor har mista jobben, husleia har plutselig gått opp, sykdom førte store ekstrautgifter med seg og så videre. Også her er det soialkontorets vanskelige oppgave å velge ut dem som skal få hjelp. I disse tilfellene samarbeider de naturligvis nært med klinikksøster.