Førstehjelpsklinikken

Enkel sårbehandling utviklet seg til å bli mer avansert pasientbehandling. Offentlig helse- og sykehustilbud er så godt som gratis i Etiopia, i et hvert fall for de fattige, men det er ikke så enkelt å finne fram i de forskjellige systemer.

Om du leser My Sisters historie så vil du se at det hele startet med førstehjelp.

Det er derfor en stor utfordring for mange både økonomisk og praktisk å skulle dra til et helsesenter eller et sykehus. I tillegg kommer det faktum at så og si alle som kommer til My Sisters er eneforsørgere og ofte kan de heller ikke lese. Det var derfor ikke lett å finne tid til å gå til klinikker og sykehus. Og kom de først fram, så var det ikke lett å finne vegen i et mylder der det meste er avhengig av at du kan lese skilt. Det viste seg derfor nødvendig å assistere de som ba om hjelp både til å kunne finne fram, til å bli  registrert og til å finne sine plasser i køene.

Om undersøkelse og behandling er billig, så må pasientene kjøpe både medisiner og andre nødvendige ting som det er bruk for. Dette kan være vanskelig nok, for det er ikke alle apotek som har alt på lager. Så de som først har blitt lovet hjelp ved My Sisters klinikk, de får også hjelp både til å finne og til å betale det som trengs.

Før noen blir henvist til helseklinikk eller sykehus blir de undersøkt av My Sisters erfarne sykepleiere som også gjerne kjenner klientene, deres familie og bakgrunn. Det viser seg ofte at de kan få hjelp for det som plager dem allerede på My Sisters Førstehjelpsklinikk.

Klienter som er for syke eller gamle til å komme til klinikken, får regelmessig besøk hjemme av en medarbeider fra My Sisters som sørger for at de får sine medisiner og annet nødvendig stell. Ofte har de mat med eller hjelper til med litt matlaging.

I My Sisters journalarkiv finnes det flere enn 4000 klienter. Hver klient tilsvarer en husstand, det vil si en mor og de barn som bor sammen med henne.