Velkommen til My Sisters Women's Welfare

Vi håper at du her vil finne god informasjon om det arbeidet vi driver blant enslige mødre og deres barn i to bydeler i Addis Abeba i Etiopias hovedstad.


Denne byen har opplevd en veldig vekst de siste årene. På grunn av sult, fattigdom, uro og mangel på arbeid har en mengde mennesker strømmet til...

Kikk rundt på hjemmesiden og les om våre forskjellige aktiviteter og om hvordan du selv kan være med å hjelpe, om du ønsker.

Det bor nå over 5 millioner mennesker i Addis Abeba. Etiopia som ennå er et av de fattigste land i verden klarer ikke å ta seg av alle de problem som en slik tilstrømming skaper.

My Sisters eksisterer for å hjelpe de fattigste blant de fattige.

I det området av Addis Abeba der My Sisters arbeider bygges det som aldri før. Nye store boligblokker skyter i været og veger med to kjørefelt i hver retning avløser de tidligere smale vegene som førte ut hit. Alt dette krever at den fattige småhusbebyggelsen må vike plass. Dette er naturlig, men det fører til at mange fattige mennesker opplever at de mister det de kalte sine ’hjem’. De kan få leiligheter i de nye boligblokkene, men disse er så kostbare at de har ingen mulighet for å skaffe midler til innskuddene. De må da sammen med andre fattigfolk sloss om de rom som er til utleie. Men siden det er kamp om disse så har prisene på utleiemarkedet også gått i været. Det som er framgang, nye hus og nye gater, det fører til større elendighet for de som hadde det vanskelig fra før. Antallet av de som nå kommer til My Sisters for å be om hjelp bare øker og øker.

Vi må prioritere. Vi prøver å konsentrere oss om å hjelpe enslige mødre. Målet vårt er å støtte dem slik at de kan komme seg ut i arbeid, og på sikt bli selvstendige. Dette er ingen enkel oppgave og vi trenger din hjelp for å klare å nå ut til flere av dem som lever i en virkelig fortvilt situasjon.