Helsehjelp

Mange som blir registrert som klienter på sosialkontoret, er i behov av helsehjelp. My Sisters har en liten klinikk. Her jobber sykepleier, helsearbeidere og helseassistenter. Underernærte eller feilernærte barn blir fulgt opp, sår og skader blir stelt.

Når sykepleier og helsearbeider gir behandling, gir de også råd om hygiene, ernæring og førstehjelp. Stadig vekk hører vi om samlinger rundt om i hjemmene til kvinnene, der denne gode kunnskapen blir videreformidlet til nabokoner. Det er fantastisk!

På klinikken blir det også arrangert kurs for ansatte og klienter, både i førstehjelp, familieplanlegging, og ikke minst likestilling og styrking av selvrespekten.

De som trenger oppfølging eller undersøkelser gjennom det offentlige helsevesenet tilbys økonomisk hjelp til dette, samt en assistent som kan følge dem gjennom helselabyrinten. Er det behov for langvarig oppfølging eller dyre operasjoner, strekker My Sisters seg langt for å kunne tilby økonomisk bistand til det.

Vi har også en egen oppfølging av HIV/Aids rammede kvinner. Her får de undervisning i hvordan de best kan leve med sykdommen og råd om hygiene, ernæring og prevensjon – men i hovedsak er dette en samtalegruppe. Her kan de snakke åpent om tanker, angst, bekymring for barna og reaksjoner fra samfunnet. Her får de profesjonell hjelp både medisinsk og sosialt. Vår grunntanke er at de skal få hjelp til å respektere seg selv og til å fokusere på framtiden, uansett når, hvor og hvordan sykdommen rammer dem.