Daghjem

I Addis Abeba er det svært vanskelig å få arbeid uten utdannelse. Har du i tillegg eneansvar for små barn, er det nesten umulig. Det er få arbeidsoppgaver som kan gjennomføres med et lite barn på ryggen, og dette er for mange hovedgrunnen til den vanskelige livssituasjonen.

For at kvinnene i Addis Abeba skal kunne ta arbeid, ser vi alt for ofte at små barn passer på enda mindre barn i mange timer av gangen, uten tilsyn av voksne. Dette var hovedgrunnen til at My Sisters startet daghjem for barna. Alle barn fortjener å være barn, og alle barn fortjener å følges opp av omsorgsfulle voksne.

Barna kommer til dagsenteret tidlig på morgenen, slik at mor kan ha mulighet til å gå på arbeid. Barna får vasket seg, får på seg rent tøy og deres eget tøy blir vasket. Slik har My Sisters bidratt til å redusere spredning av lopper og lus og minsket faren for infeksjonssykdommer.

Gjennom dagen er det lek og moro for både barn og barnepassere både inne og ute. Barna får tre næringsrike måltider pr dag, de får trygg og god hvile og de får pedagogisk oppfølging.

Det viktigste er at de har voksne rundt seg som både trøster og hjelper. Og når mor kommer tilbake, får barna sitt eget tøy på seg igjen, og de kan bli med hjem, mette, trygge og glade.