Oppføringer av Geir

Nyhetsbrev

Først vil jeg på vegne av oss alle få takke dere for at dere støtter oss med både forbønn og penger Nå sitter jeg sammen med søster Hajima på hennes kontor. Hun er midt opp i retting av eksamensoppgaver for 20 ”baby sitters” De har hatt psykologi om barns utvikling. Hajima er fornøyd. Hun stråler, […]