My Sisters er en organisasjon som tilbyr vanskeligstilte kvinner utdanning innenfor frisør og child-caregiver, barnehageplass i våre 4 barnehager, gratis helsehjelp for over 10 000 mennesker hvert år, veiledning, rådgivning til familieplanlegging, hjemmebesøk, økonomisk støtte til videregående elever og til de som tar høyere utdanning, leksehjelp og oppstartskapital for kvinner med konkrete forretningsideer.

Grunnleggeren av My Sisters, Marit Bakke, startet sin innsats for vanskeligstilte kvinner i Addis Abeba i 1969. Hun skjønte raskt at om fattigdom skulle bekjempes, måtte kvinnene heies frem. Marit begynte å hjelpe kvinner som kom til henne med alt fra fysiske plager til små og store bekymringer.

Etter hvert som flere kvinner søkte hjelp, engasjerte hun Aster Hailemichael, som nå er leder for My Sisters Etiopia. De samlet 25 kvinner for å diskutere hva de var flinke til, hva de kunne hjelpe hverandre med og hva som var de største utfordringene, særlig for enslige mødre. På denne måten laget de rammen for organisasjonen.  

Organisasjonen fikk navnet My Sisters, og kvinnene utformet en egen logo som skulle stå for samhold og omsorg. Den skulle minne dem om at de sammen skulle skape en bedre og tryggere fremtid for seg selv og barna deres.

Logoen som ble laget den gang, er den samme som blir brukt i dag.

Målet var å gjøre kvinner selvstendige og bidra med hjelp til selvhjelp. Det var stor vekt på utdannelse og at utdannelse er veien ut av fattigdom. Marit ville også bidra til trygghet og bedre oppvekstsvilkår for barna.

I 1994 ble My sisters Women’s Welfare Associaton offisielt stiftet. I dag har My Sisters 45 ansatte og driver My Sisters en rekke prosjekter. Trykk på “Våre prosjekter” for å lese mer!