På My Sisters sin hovedbase har vi også en helseklinikk. Hvert år får omtrent 10 000 personer hjelp gjennom helseklinikken. Det er ca 40 mennesker om dagen, 5 dager i uken. Her får de som har tilknytning til My Sisters og som bor i bydelen gratis medisinsk hjelp, oppfølgning av diverse sykdommer, medisiner, råd og veiledning. Noen har behov for langvarig oppfølging av sykdommer, mens andre følges opp i kortere perioder, for eksempel barn med ernæringsproblematikk. Skulle det være behov har også de ansatte mulighet til å henvise videre til sykehus eller andre foretak. De som blir henvist til sykehus og må gjennomføre operasjoner eller behandlinger som vi ikke kan tilby på klinikken vår, får refundert alle kostnadene av oss. Dette gjør at flere søker hjelp, fordi de vet at My Sisters både vil lytte, støtte og betale for det som trengs for at de skal bli friske.

Klinikken har to faste ansatte som begge er sykepleiere, en av dem med videreutdanning. Disse to flotte damene jobber også tett sammen med sosialarbeiderne og de som har ansvar for hjemmebesøk, slik at de er oppdatert på hele situasjonen til den personen eller familien de har som klient på klinikken.

Familieplanlegging er også et viktig fokusområdet for helseklinikken. De ansatte gir gode råd og veiledning til de familiene som ønsker det.