Våre utdanningstilbud

På My Sisters ønsker vi å gi mødre, barn og familier en ny framtid. Vi har to egne utdanningstilbud: frisør og child-caregiver utdanning. Dette tilbyr vi til unge kvinner og enslige mødre, som ønsker å studere, skaffe seg en jobb og forsørge familien sin. Omtrent 90 kvinner utdannes gjennom utdanningen vår hvert år! 90% av de som får utdanning hos oss er i jobb, og de som har utdanning fra oss er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

GRIT – Girls Right For Independence Trust

GRIT er et prosjekt hvor kvinner med konkrete foretningsideer får oppstartskapital, og kurs i opprettelse og ivaretakelse av egen bedrift. Gjennom dette prosjektet får kvinnene muligheten til å forsørge seg selv, og en tro på at de kan lykkes med å bygge egne karrierer!

Utdanningsstipend og SponsorHer

My Sisters gir støtte til unge som vil utdanne seg på høyskole eller universitet. Vi har mange ungdommer som har hatt en klassereise, blitt leger, ingeniører og økonomiutdannet ved hjelp av støtte fra My Sisters. Gjennom SponsorHer får unge jenter som går på videregående skole får også økonomisk støtte hver måned til transport og nyttige ting de trenger i skolehverdagen.

Leksehjelp

Rundt 50 barn får leksehjelp etter skoletid tre dager i uken. Barna blir delt i to ulike grupper og får middag før de starter med leksene. Det er en lærer som følger opp leksehjelpen. Dette er et godt tilbud for barn som trenger oppfølging for å komme til neste klassetrinn. I sommerferiene ordner My Sisters sommerskole for å gi barna ekstra fagoppfølging når det trengs. Foreldre i Etiopia satser alt for at barna skal få skolegang, men i fattige familier hender det ofte at noen faller ut av klassen. Særlig er det mange jenter som kommer på etterskudd i den vanlige skolen, fordi de må ofte være hjemme for å ta seg av syke søsken eller mødre. Og med nærmere 100 elever i ett klasserom er det vanskelig for jentene å ta igjen det de har mistet. Leksehjelpen er til god hjelp for at de kan hente seg inn.

Bibliotek

Mange av familiene bor i ettroms hjem der det ikke er plass for barna til å studere hjemme. My Sisters driver derfor et bibliotek for barn og unge. Vi har to kontainere som fungerer som lesesal og bibliotek, og vi har ansatt en bibliotekar som følger opp ungdommene. Her kan de jobbe ved en arbeidspult, låne bøker og det er ro og oppfølging.

Velkommen inn i salongen hvor studentene utdanner seg til frisør!