Med hjelp fra My Sisters får unge jenter i videregående skole litt økonomisk støtte hver måned til transport og nyttige ting de trenger i skolehverdagen.

My Sisters gir støtte til unge som vil utdanne seg på høyskole eller universitet. Vi har mange ungdommer som har hatt en klassereise, blitt leger, ingeniører og økonomiutdannet ved hjelp av støtte fra My Sisters.

Rundt 50 barn får leksehjelp etter skoletid tre dager i uken. Barna blir delt i to ulike grupper og får middag før de starter med leksene. Det er en lærer som følger opp leksehjelpen. Dette er et godt tilbud for barn som trenger oppfølging for å komme til neste klassetrinn. I sommerferiene ordner My Sisters sommerskole for å gi barna ekstra fagoppfølging når det trengs.

Foreldre i Etiopia satser alt for at barna skal få skolegang, men i fattige familier hender det ofte at noen faller ut av klassen. Særlig er det mange jenter som kommer på etterskudd i den vanlige skolen. De må ofte være hjemme for å ta seg av syke søsken eller mødre. Og med nærmere 100 elever i ett klasserom er det vanskelig for jentene å ta igjen det de har mistet. Leksehjelpen er et godt instrument for å hjelpe dem med å hente seg inn.

Mange av familiene bor i ettroms hjem der det ikke er plass for barna til å studere hjemme. My Sisters driver derfor et bibliotek for barn og unge. Vi har to kontainere som fungerer som lesesal og bibliotek, og vi har ansatt en bibliotekar som følger opp ungdommene. Her kan de jobbe ved en arbeidspult, låne bøker og det er ro og oppfølging.