My Sisters Family er et prosjekt som består av 45-50 ungdommer og unge voksne som ønsker å bidra i organisasjonen.

Dette er unge mennesker har vært i kontakt med My Sisters gjennom de siste 25 årene, enten ved at de har fått utdanningsstøtte, har gått i barnehage eller vært i fadderprogrammet.

Ungdommene har sine faste familier som de besøker, følger opp, støtter økonomisk og gir matvarer. De motiverer også andre som er i My Sisters-programmer til å fullføre utdanningen og bli selvstendige.

De unge som er medlemmer i My Sisters Family, får også ledertrening, støtte og veiledning.