En dag på sosialkontoret

Sosialarbeidere fra sosialkontoret til My Sisters er daglig med på å gi mennesker i vanskelige livssituasjoner råd, veiledning og håp. Her er to historier fra en dag på sosialkontoret.

En ung mor kom til My Sisters med sin lille datter på 6 måneder. Ayantu, en av våre sosialarbeidere, møtte henne og fikk høre en fortvilede mor sin historie. Moren ønsket å gi barnet bort til adopsjon og så på dette som siste mulighet for å gi henne et godt liv. Hun lurte på om dette var noe My Sisters kunne hjelpe med. Hun hadde så lite å rutte med og visste ikke hva hun kunne gjøre for å gi datteren mat og klær, så hun var villig til å gi bort barnet. Sosialarbeideren kunne i stedet tilby henne barnehageplass slik at moren kunne finne en dagjobb. Tårene ble tørket og moren gikk fra My Sisters med nytt mot og håp for datteren og seg selv!

Samme dag kom en mor vi kjenner fra før. Hun har tre barn, hvorav to har hatt utfordringer med helse relatert til HIV. Selv har mor helseutfordringer som gjør det vanskelig å tjene penger til familien. Eldste sønn på 18 år har nå fått plass på universitet, men ønsket å gi fra seg plassen for å være hjemme og tjene penger. For mor var dette svært vanskelig ettersom hun ønsket at sønnen skulle starte på universitet, men også var bekymret for det økonomiske. Det er gratis å studere i Etiopia, men det er en del utstyr og annet som koster en del. Dette kunne ikke moren gi sønnen. Moren fikk veiledning og hjelp fra sosialkontoret vårt og dro med nytt mot. Sønnen kunne nylig reise sørover til universitetet med en bag med diverse utstyr han trengte. Vi ønsker han lykke til på studiene!

Takk for at dere er med å støtte arbeidet til My sisters! Det bidrar til å gi håp og en tryggere fremtid for mange!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *