Status fra helseklinikken i My Sisters!

På hovedbasen til My Sisters har vi en helseklinikk som er åpen fem dager i uken. Her får de som har tilknytning til My Sisters og som bor i bydelen gratis medisinsk hjelp, oppfølgning av diverse sykdommer, medisiner, råd og veiledning! Noen har behov for langvarig oppfølging av sykdommer, mens andre følges opp i kortere perioder. Har pasientene behov for større medisinske inngrep eller behandlinger, som ikke kan tilbys på vår klinikk, kan My Sisters henvise til klinikker og sykehus som tilbyr dette. Da dekkes kostnadene for behandlingene av oss. I en halvårsperiode, i første del av 2023, var det 937 som fikk finansiell støtte etter å ha blitt videresendt til andre medisinske institusjoner/klinikker, og hele 1033 mennesker som fikk oppfølging, medisinske råd og veiledning på helseklinikken vår. 270 personer med kroniske sykdommer fikk hjemmebesøk fra My Sisters, og 78 personer som er syke og i alvorlige sosiale vanskeligheter, fikk nødfinansiering.

I tillegg til selve helsehjelpen, er My Sisters opptatt av at familier skal få hjelp til å mestre hverdagen på en best mulig måte. Derfor gis det daglig både veiledning, råd og kurs om helserelaterte temaer som: hygiene, helsehjelp, barnepass/barneoppdragelse, ernæring, familieplanlegging, og STD. Noen av kursene som holdes er korte, mens andre er lengre. Mesteparten av deltakerne på kursene er voksne og unge mødre, som er innom sosialkontoret.

Vi er takknemlige for de dyktige sykepleierne som jobber på klinikken, og for at vi får hjelpe mennesker i bydelen! Takk for at dere er med å bidra økonomisk til at vi kan drive helseklinikken og hjelpe så mange mennesker!

På klinikken jobber sykepleierassistenten Elsabet, og Sister Zewedito som er sykepleier og Health Officer!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *