Fra ingen økonomisk trygghet, til selvstendig næringsdrivende!

Rapport for GRIT-prosjektet, januar 2023

GRIT (Girls Rights for Independence Trust) er et nytt prosjekt i My Sisters. GRIT tilbyr kvinner med konkrete forretningsideer oppstartskapital og kurs i å starte egen bedrift.

I 2022 fikk My Sisters støtte fra Tasta kirke som muliggjorde det nye prosjektet GRIT. En særlig støtte ble gitt til mødrene som skulle fases ut av støtteordningen, slik at de kunne starte små bedrifter og bli selvstendige.

41 kvinner ble faset ut av My Sisters i 2022. Av disse, ble 14 kvinner valgt ut til GRIT-prosjektet basert på deres forretningsplan og arbeidskapasitet. Dette er mødre som har hatt barna sine i My Sisters sine barnehager i 3 år og skal motta videre støtte fra My Sisters de neste 3 årene. Det at kvinnene har hatt barna i barnehage, har gitt dem mulighet til å jobbe og bidra til egen familieøkonomi. Den økonomiske støtten via GRIT-prosjektet gjør det mulig for dem å tenke nytt og generere mer stabil inntekt for sine familier fremover. Før kvinnene mottar oppstartskapital fra My Sisters, deltar de på ferdighetstrening i regi av stiftelsen og formelle myndigheter i Etiopia. Kvinnene mottar et kurs i organisering og motivasjon for selvstendig næringsdrivende. Kurset tilbys av My Sisters, som betaler en privat aktør for å gjennomføre kurset i regi av stiftelsen. Deretter deltar kvinnene på kurs i mikrofinans i regi av offentlige myndigheter.

My Sisters er svært glade for at offentlige myndigheter i Etiopia ser nytteverdien av vårt arbeid og bidrar med denne unike kompetansehevingen for kvinnene i GRIT-prosjektet.

Kurset i mikrofinans ga kvinnene god ferdighetstrening og viste dem hvordan de kan føre bedriftene sine fremover og holde dem lønnsomme. Oppstartskapitalen i GRIT-prosjektet tildeles etter at kvinnene har levert og fått godkjent sine forretningsplaner hos My Sisters. Første tildeling ble gjort i 2022. Denne rapporten skrives i januar 2023, og vi er glade for å kunne meddele at kvinnene allerede har fått på plass små, inntektsbringende bedrifter.  

Noen av kvinnene har startet kaffevirksomhet

Å drive microkafé i Addis Abeba er en type forretning som ikke krever permanent plassering. Kvinnene lager kaffe og heller den over i termoser, for deretter å selge kaffen på gaten eller på konstruksjonsplasser. En kopp kaffe koster 15 birr. Microkafeer er svært populære i byen og vi håper at kvinnene som har valgt denne forretningsmodellen vil oppleve å generere et overskudd som sikrer dem økonomisk over lengre tid. 

Produksjon av flytende såpe

En av kvinnene har vært svært modig og gått i gang med produksjon av flytende såpe. Etter at hun mottok oppstartskapital fra My Sisters har hun fått godkjent et lån fra myndighetene som muliggjorde kjøp av en maskin for såpeproduksjon. Hun har fått opprettet en liten butikk på et gatehjørne og selger sine produkter der. Hun er veldig inspirert og jobber hardt for å kunne ekspandere sin produksjon fremover. My Sisters heier på hennes mot og setter pris på å kunne følge henne mens hun jobber mot sine drømmer. Det gir oss stor glede å se den fremgangen hun har hatt i GRIT-prosjektet.

Lage tradisjonelle klær

Tigist er en ung, enslig mor med tvillinger; en gutt og en jente. Mannen hennes forlot henne rett etter at hun hadde født tvillingene og giftet seg med en annen kvinne. Hun hadde ingen til å hjelpe seg og hennes barn holdt på å dø av underernæring. På det tidspunktet hadde hun bestemt seg for å gi fra seg barna til adopsjon. Naboer tok kontakt med My Sisters i bekymring, og våre sosialarbeidere dro på hjemmebesøk. Hun og barna ble umiddelbart tatt inn i My Sisters systemet og fikk nødvendig hjelp. Barna fikk plass i My Sisters barnehage og Tigist fikk muligheten til å jobbe. Gjennom GRIT-prosjektet ble Tigist tildelt en liten markedsplass av myndighetene, der hun kan selge grønnsaker. I tillegg til dette, lager hun tradisjonelle høytidsklær som hun selger på markedet. Tigist er en sterk og kreativ ung kvinne. Hun forstår viktigheten av å nå bredt ut når man skal starte en ny bedrift. Hun deltar også på søndagsmarkeder, der hun tar med seg varene sine for å selge til en større kjøpergruppe.

Tigist sitt liv er totalt endret på grunn av GRIT-prosjektet. Hun er selvstendig og har en ny selvtillit, som gjør det mulig for henne å løfte både sitt liv og sin bedrift til nye høyder.   

Selge grønnsaker

Andre selger grønnsaker på gatehjørner. Disse mødrene jobber som løsarbeidere i ulike roller på dagtid, og drifter sine små bedrifter på kveldene. De har valgt sine plasseringer ut fra hvor det er god trafikkflyt for å må ut til mange kjøpere på kort tid.

Salg av kontorrekvisita

En av mødrene har vært særlig kreativ i sin fremgangsmåte. Hun bestemte seg for å starte bedrift der hun selger kontorrekvisita utenfor myndighetenes kontorer. Hun jobber allerede som sikkerhetsvakt ved utsiden av kontorenes porter, og har lagt merke til at ansatte og gjester ofte må forlate kontorene for å kjøpe papir, penner etc. I stedet for å måtte gå langt, kan de ansatte og gjester hos myndighetene nå kjøpe det de trenger rett utenfor kontordøra! Hun har satt opp en liten mobil butikk rett utenfor kontoret, som gir henne mulighet til ekstra inntekt samtidig som hun jobber som sikkerhetsvakt. Snakk om kreativitet!

Disse historiene er både interessante og inspirerende. Det å se kvinnene nå sine mål og øke familiens inntekt er helt i tråd med prosjektets målsetninger. På toppen av det ser vi at de får økt tro på seg selv og selvtillit til å jobbe for å oppnå enda større ting for seg selv og sine familier. Det er kanskje det viktigste av alt. Vi tror på bærekraftig utvikling og opparbeidelse av et selvstendig fellesskap av kvinner i Addis Abeba. Denne gruppen av mødre var de første til å delta i GRIT-prosjektet. Vi gleder oss til å kunne fortsette å styrke kvinners tro på seg selv og gi flere mulighet til å starte egne virksomheter som skaper inntekt for dem selv og deres barn. Kvinnene ber oss viderebringe deres takknemlighet for den økonomiske støtten de har fått til å starte sine bedrifter. Dette gjør en reell forskjell i deres liv.

Hvis du ønsker å støtte GRIT kan du Vippse til vår Vipps: 121835, eller bli fast-giver ved å trykke på “Støtt arbeidet vårt”.

2 Comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *