Vi har fått brev om mangel på kontanter i My Sisters administrasjonen. Dette er et problem som bekymrer. Vi kan forestille oss hvor vanskelig det er å drive en organisasjon som My Sisters uten å ha de nødvendig midlene tilgjengelig, men det bringer oss også til et annet mer alvorlig problem; hvorvidt driften av My Sisters rett og slett har blitt for dyr. En undersøkelse av regnskapet fra i fjor viser at driftskostnadene av My Sisters i Etiopia har økt fra ca Birr 3.465,000 i 2013 til Birr 4.258.000 i 2014. Dette er en økning på 22%. Lønn, fordeler og gaver til ansatte har økt med 24% i samme periode. En slik økning er ganske alvorlig for en liten organisasjon. Den nåværende globale økonomiske situasjonen, som har resultert i en negativ utvikling av kursen mellom den norske kronen og den etiopiske Birr, har ikke gjort saken enklere. Dette faktum kan tvinge styret til å være tilbakeholdne med å gi ytterligere lønnstilvekst i år. Alle er sikkert klar over at leveforholdene i Etiopia er vanskelige, men dette må ikke føre til at organisasjonen opererer på en skala som ikke er levedyktig, og som gjør vanskeliggjør det å fortsette arbeidet fra år til år. Det er ikke mulig å la utgiftene vokser ubegrenset. Det kan også bli nødvendig å tenke seg en reduksjon i stedet for videre vekst, dersom det blir nødvendig for å kunne fortsette det arbeidet vi gjør. Styret i My Sisters har besluttet at budsjettet i 2015 vil være Birr 4 250 000, tilsvarende 1 680 000 N.kr. Styret har iverksatt tiltak som skal sikre at dette beløpet blir overført. My Sisters historie bør i forbindelse med dette bli husket. Organisasjonen var ikke utgangspunktet til My Sisters – gavene ble gitt til bekymrede enkeltpersoner, og ble brukt til å hjelpe de fattige og trengene i Etiopias hovedstad. Ettersom gavene vokste ble det også nødvendig med en skikkelig administrasjon. Med andre ord; først kom gavene, deretter kom organisasjonen. Orden syntes viktig, men fokus må forbli på å hjelpe de trengende. Ser vi fremover, er situasjonen så langt vi kan forutsi som følger: 1. Det nye undervisningsbygget: Det er viktig at konstruksjonen settes i gang så snart som mulig. N.Kr. 1 100 000, – har blitt investert i å sikre et passende stykke land. My Sisters har bevilget N.Kr. 2 000 000, – til prosjektet. De ekstra nødvendige midlene til dette prosjektet må vi jobbe for å finne sponsorer til utenfor My Sisters nåværende budsjett. 2. Det årlige budsjettet Vi må være forberedt på et underskudd på N.Kr. 350 000, – i år. Dette beløpet kan trekkes fra kapitalen. Men det er helt nødvendig at den årlige inntekten blir hevet med 25% for å balansere den reduserte valutakursen. Styret bør informere de som støtter My Sisters om dette, og et alvorlig forsøk på å finne nye givere må starte. Dette arbeidet må gå hånd i hånd med det etiopiske styret for å sikre at budsjettene i Etiopia blir holdt på et nivå som organisasjonen kan opprettholde. Sande 19 til 09,2015 Johnny Bakke, økonomiansvarlig
My Sisters – Økonomi
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *