Vi støtter kvinner og barn i Etiopia

Siste nytt

En stor takk til Halfdan Kjetland og rekruttering av nytt styremedlem

En stor takk!  Halfdan Kjetland har de siste årene sittet i My Sisters sitt styre og bidratt stort, særlig i forbindelse med planleggingen av nytt undervisningsbygg og oppfølging av byggeprosjektet i Addis. Parallelt med dette har han…

Ny nettside

Det er ERtzgaard kommunikasjon som har utviklet siden for oss. Her finner dere god informasjon om My Sisters sitt arbeid. Vi håper mange vil se viktigheten av dette arbeidet, hjelpe oss å spre informasjon om My Sisters og støtte arbeidet…

Vil du støtte med et engangsbeløp?

Følg oss på Facebook

Hvorfor oss?

Ingen utenlandske ansatte!

Det er våre lokale samarbeidspartnere som definerer behovene – ikke vi i Norge.

Ingen fordyrende mellomledd!

98% av innsamlede midler går direkte til arbeidet i Etiopia.

40 års erfaring fra Etiopia

Grunnlegger Marit Bakke har 40 års erfaring fra Etiopia, og kjenner landet svært godt.

Verdsatt av lokale myndigheter!

SPONSORER OG STØTTESPILLERE